Croeso

Welcome

‘Da ni ar agor lawr grisiau…!

Orian agor Mis Rhagfyr

Bwydlen cyfyngedig lawr llawr yn cynnwys cacennau a snacs cynnes tan 17.00 Gwener / Sadwrn a Sul gydol Rhagfyr tan y 31ain Rhagfyr (heblaw am 15.00 Noswyl Nadolig)

01 | Gwener | 12.00 – 22.00
02 | Sadwrn | 12.00 – 22.00
03 | Sul | 12.00 – 18.00

07 | Iau | 18.00 – 22.00
08 | Gwener | 12.00 – 22.00
09 | Sadwrn | 12.00 – 22.00
10 | Sul | 12.00 – 18.00

14 | Iau | 18.00 – 22.00
15 | Gwener | 12.00 – 22.00
16 | Sadwrn | 12.00 – 22.00
17 | Sul | 12.00 – 18.00

21 | Iau | 18.00 – 22.00
22 | Gwener | 12.00 – 22.00
23 | Sadwrn | 12.00 – 22.00
24 | Sul | 10.00 – 16.00
(Noswyl Nadolig)

29 | Gwener | 12.00 – 22.00
30 | Sadwrn | 12.00 – 22.00
31/1 | Sul – Llun | 12.00 – 1.00
(Nos Calan)

We’re open downstairs…!

December Opening hours

Limited menu downstairs including cakes, hot and cold snacks until 17.00 Fri / Sat and Sunday throughout December until the 31st December (except for 15.00 on Christmas Eve)

01 | Friday | 12.00 – 22.00
02 | Saturday | 12.00 – 22.00
03 | Sunday | 12.00 – 18.00

07 | Thursday | 18.00 – 22.00
08 | Friday | 12.00 – 22.00
09 | Saturday | 12.00 – 22.00
10 | Sunday | 12.00 – 18.00

14 | Thursday | 18.00 – 22.00
15 | Friday | 12.00 – 22.00
16 | Saturday | 12.00 – 22.00
17 | Sunday | 12.00 – 18.00

21 | Thursday | 18.00 – 22.00
22 | Friday | 12.00 – 22.00
23 | Saturday | 12.00 – 22.00
24 | Sunday | 10.00 – 16.00
(Christmas Eve)

29 | Friday | 12.00 – 22.00
30 | Saturday | 12.00 – 22.00
31/1 | Sunday | 12.00 – 1.00
(New Year’s Eve)

Nadolig Cyntaf Llofft!

Trwy gydol mis Rhagfyr o ddydd Iau i ddydd Sadwrn y 23ain, am 19:00, byddwn yn cynnig  Bwydlen ‘Gwledda’ Llofft. 

Bydd angen archebu o flaen llaw! Dilynwch y ddolen isod…

First Christmas at Llofft!

From Thursday to Saturday, until the 23rd of December at 19:00, we will be offering our festive ‘Gwledda’ Menu

You will need to book in advance! Follow the link below…

"

Mae Llofft yn le braf a chroesawgar i ymlacio gyda ffrindia’ a theulu. Dewch i fwynhau’r gorau o’n bwyd a‘n diod lleol mewn awyrgylch Gymreig ar lannau’r Fenai.

Llofft is the perfect place to relax with friends and family. Come and enjoy the best local food and drink in a welcoming Welsh atmosphere on the Menai Strait.

"

Ar yr un pryd...

Da ni wedi bod wrthi dros y misoedd dwetha yn cwblhau Llofft, fyny grisiau gan osod cegin agored newydd sbon. Mae lle i eistedd o leia 60 o bobl yma a mae golygfa fendigedig dros y Fenai.

As we speak...

We’ve been busy over the last few months completing Llofft upstairs and installing a brand new open kitchen. There is room to sit at least 60 people here and there is a spectacular view over the Menai straits.

Byddwch y cyntaf i dderbyn newyddion a chlywed am unrhyw gynigion!

Ymunwch a’n rhestr bostio

Be the first to receive news and hear about any offers!

Join our mailing list

Swyddi

Rydym yn recrwitio!

Jobs

We're hiring!

Archebu Bwrdd

Book a table

Cysylltwch gyda ni

Contact Us