Bwydlen 002

GWREIDDIAU

ROOTS

Platiau | Plates

12.00 – 17.00

Cawl moron ‘di rhostio mewn masarn, g/chwmin a coriander, tsili coch a hadau sesame (F)

Maple roasted carrot soup w/cumin & coriander, seasoned with red chilli & sesame seeds (V)

8.50

Caws gourmet wedi ei grilio ar fara surdoes g/Sôs coriander

Gourmet grilled cheese on sourdough w/ coriander Sauce

7.50

ychwanegu afocado 1.50 | cig moch 1.50
add avocado 1.50 | bacon 1.50

Tôsti gourmet corbwmpen, harissa, pupur coch wedi’i rostio & chaws (Ll)

Courgette, harissa, roasted red pepper & cheese gourmet toastie (Vg)

9.50

Bruschetta ffigys rhost g/ffeta, pistachio & mêl

Roasted fig bruschetta w/ feta, pistachio & honey

10.50

Porc wedi’i dynnu Llofft ar brioche g/salad coriander, oren, caramel seren anise

Llofft pulled pork on brioche w/coriander salad, orange, star anise caramel

12.50

Labneh perlysiau g/ciwcymbr, olewydd, radis (Di-G) + bara surdoes

Herbed Labneh w/cucumbers, olives, radish (GF) + sourdough

(Labneh: Iogwrt hufenog o’r Dwyrain Canol / Creamy Turkish Yoghurt)

10.50

Blodfresych Cyri g/labneh, ricotta saffrwn, almonau ‘di rhostio. Salsa verde (Di-G)

Curried cauliflower w/labneh, saffron ricotta, roasted almonds. Salsa verde (GF)

12.50

Cig oen Cymreig ar fara fflat, g/salad ffres, tzatziki, ffeta wedi’i chwipio g/surop masarn

Welsh lamb flatbread w/fresh salad, tzatziki, maple syrup whipped feta

14.50

I’r plant | For the children

Cawl bach, bara surdoes

Small soup with sourdough

5.50

Caws ‘di ei grilio ar fara surdoes

Grilled cheese on sourdough

5.50

ychwanegu afocado 1.50 | cig moch 1.50
add avocado 1.50 | bacon 1.50

Porc wedi’i dynnu Llofft mewn brioche

Llofft pulled pork on brioche

6.50

Melys | Sweets

Bydd cynnig melys drwy’r dydd / Sweets all day

Bara Banana Llofft  g/menyn coffi espresso

Llofft Banana Bread w/espresso butter

3.25

+ hufen ia fanila Glasu

+ local Glasu vanilla ice cream

5.95

Affogato – hufen ia fanila Glasu g/choffi espresso

Affogato – Glasu vanilla ice-cream w/espresso coffee

4.00

Ychwanegu joch o Rwm Barti Spiced
Add shot of Barti Spiced Rum

3.50

Hufen Ia lleol (Glasu) amrywiol

A selection of local (Glasu) ice cream

3.50

Cacennau’r dydd

Cakes of the Day

Byrbrydau | Snacks

17.00  –  20.00

Hwmws cartref a bara fflat, g/olewydd

Inhouse hummus and flatbread, w/olives

8.50

Caws Cymreig Cheddar, Caws Cenarth Per Wen a Perl Las) a chig oer (Trealy Fennel Salami, Copra sych 70 diwrnod oed) grawnwin, siytni a bara surdoes

Welsh Cheese (Colliers Cheddar, Perl Wen & Perl Las Cenarth Cheese), (Trealy Fennel Salami and 70 day aged Copra) cold meats, grapes, chutney and sourdough bread

1 person 14.50 | 2 Berson (For 2 to share) 25.00

Archebu Bwrdd?

Am y tro, bydd Llofft yn croesawu “walk ups” yn unig. Dyma ein horiau agor:

Gwener a Sadwrn: 12.00 – hwyr

Dydd Sul: 12.00 – 18.00

Book a Table?

For now, Llofft will be welcoming walk ups only. Here’s our opening hours:

Friday and Saturday: 12.00 – late

Sunday: 12.00 – 18.00

Rhannwch | Share